Utbildning

Våra utbildningar och workshops har inspirerat människor i mer än 20 år

 

Vi har mobiliserat förändringsagenter inom privat, offentlig och civil verksamhet världen över. Tusentals personer har medverkat i våra utbildningar för att lära sig om eller fördjupa sina kunskaper inom hållbar utveckling, men också för att utveckla sina förmågor att inspirera, motivera och leda andra i ett förändringsarbete.

Vi använder oss ofta av våra egna metoder och verktyg, men skräddarsyr även både kortare och längre utbildningar utifrån de behov som våra uppdragsgivare har. Vår målsättning är alltid att ge deltagarna nya kunskaper, nya idéer och ny energi.