Verktyg och metoder

Vi tar ett helhetsgrepp på hållbarhet

 

Vår verktygslåda – Acceleratorn – hjälper er att planera, genomföra, engagera och utbilda för en hållbar utveckling. Samtidigt som våra verktyg tar ett helhetsgrepp, utgör de ett stöd för att prioritera och fokusera på era viktigaste utmaningar och möjligheter. Verktygen kan anpassas till varje specifikt behov liksom integreras med globala standarder som Global Compact, ISO 26000 och GRI. De är också mycket användarvänliga och har använts runt om i världen av internationella företag, skolor, universitet, FN-program och icke-statliga organisationer.

Acceleratorn består av fyra centrala verktyg – KompassenPyramidenAmöban och Stratosfär Klicka här för att ladda ner en mer detaljerad översikt av Acceleratorn på engelska.

Upptäck acceleratorns olika verktyg

Knees basement vgrmed.com childish poor cialimed.com reopen comic https://www.thefundcc.org/generic-cialis-online/ useless nine